Muista innovoida etätyössäkin

Sinäkin olet ollut keskellä etätyöskentelyn pakollista, koronapandemian aiheuttamaa aaltoa. Olet totutellut uusiin tapoihin toimia. Olet iloinnut lisäajasta, jota työmatkojen poisjäänti antaa. Tutkimustulokset kertovat, että tuottavuus on suurimmalla osalla työntekiöitä säilynyt joko ennallaan tai jopa kasvanut koronapandemian aikana*).

Tietoliikenneyhteydet ovat kovilla, kun palavereja pidetään ennennäkemätöntä tahtia. Tekniikkaan on totuttu ja palavereissa saadaan paljon aikaan.

Mutta onko fokus vain nykyisten töiden tehokkaassa suorittamisessa? Miten on jatkuvuuden laita? Muistetaanko valmistautua tulevaan pitämällä oma kilpailukyky kunnossa?

Paljon näytetty S-käyrä havainnollistaa sen, miten jokaisella tuotteella, palvelulla ja liiketoimintamallilla on väistämättä ennemmin tai myöhemmin alamäki edessä. Niinpä tulevaa tarjoamaa tai liiketoimintamallia on suunniteltava hyvissä ajoin. Jos suunnittelu aloitetaan vasta kun nykytilanne alkaa heikentyä, ollaan pahassa pulassa. Tulevaa tilannetta varten on valmistauduttava paljon aikaisemmin, jos halutaan estää toiminnan ajautuminen ongelmiin. Työn olisi oltava käynnissä jo, kun nykyiset tuotteet ovat ”Tornado”-vaiheessa.

Miten tämä tulevaisuuteen varautuminen voidaan toteuttaa etätyön aikana? Tyypillisesti innovaatioita syntyy, kun ihmiset kohtaavat – ja nyt on satunnaisten kohtaamisten todennäköisyys todella pieni. Luonnollisesti organisaatioissa on henkilöitä, jotka kehittävät uusia tuotteita ja he jatkavat tätä työtä etätyökaudellakin. Mutta nopeiden ulkoisten muutosten takia olisi oltava valmius reagoida muutoksiin nopeasti. Tämä edellyttää usein monien toimintojen uudenlaista yhteensovittamista.

Yhtä mallia onnistuneelle innovoinnille ei ole. Yksi asia on kuitenkin varma: tarvitaan usean tahon osallistumista. Näihin tahoihin on hyvä lukea mukaan eri sidosryhmien edustajia. Miten asiakastarpeet ovat kehittyneet? Miten alihankkijoiden toiminta voisi palvella kokonaisuutta entistä paremmin? Millaista kehitystyötä tarvitaan uusien ideoiden kokeiluun? Missä ja miten kokeilut kannattaisi toteuttaa?

Etätyön onnistuminen tarkoittaa sitä, että onnistumme tekemään tehokkaasti sekä nykyiset että tulevaisuutta rakentavat työt. Emme voi tuudittautua siihen, että koronapandemian aiheuttama erikoistilanne menee nopeasti ohi. Se saattaa kestää pitkään, ja meidän kaikkien on opittava uudistumaan sen aikana – yhteistyössä.

Niinpä jokaisen etätyötä johtavan henkilön agendalla tulee olla kysymys siitä, miten tuleviin haasteisiin vastataan. Ja ajatukset siitä, miten eri osapuolia osallistetaan tämän miettimiseen. Vaikka palavereissa.

*) Dahik, A. & al, ”What 12,000 Employees Have to Say About the Future of Remote Work”, BCG, August 2020