Kohtaatko näitä haasteita?

  • Yritys pitäisi saada kasvu-uralle, tai nykyinen kasvu on riistäytyä käsistä.
  • Kannattavuustavoitteet jäävät saavuttamatta kerta toisensa jälkeen.
  • Toimiala mullistuu uusien innovaatioiden tai toimintamallien vuoksi.
  • Päätöksiä tehdään hitaasti, ja päätösten toteutus kangertelee.
  • Asiakasprosessi yskii, toimintaketju on tehoton.
  • Johtamis- ja esimiestyö tuntuu raskaalta; kaivataan tukea omalle työssä kehittymiselle.
Nämä ovat esimerkkejä tilanteista, joissa ulkopuolinen tuki voi tuottaa merkittäviä tuloksia, lyhyelläkin aikavälillä. Liikkeelle lähdetään ytimekkäästä alkukartoituksesta, jonka pohjalta mietitään tarvittavat toimenpiteet.

“Yrityksen johto on kovilla, jos tavoitteisiin ei päästä kovista ponnisteluista huolimatta. Tai jos kasvu on niin nopeaa, ettei perässä tahdo pysyä. Kummassakin tapauksessa on syytä päivittää strategia, tai ainakin tarkistaa, onko toiminta käytännössä ollut sovitun strategian mukaista.”

−Pä­ivi Heikinheimo