Unelma – rohkaisu vai rajoite?

Image: Pixabay

”Muista unelmoida.” ”Tee unelmastasi totta.” ”Älä luovuta, usko unelmaasi.”

Unelmista muistutetaan jatkuvasti. Kursseilla, somessa, kaverikutsuilla. Töissä, harrastuksissa. Viesti toistuu yhä uudestaan: unelmat ovat tärkeitä, ilman niitä ei jaksa kukaan. Visuaalisuudella tehostetaan asiaa: tavoitteesta piirretään kuva, ja sen alle etapit, joita pitkin edetään.

Tämä toimii varmasti monen kohdalla loistavasti. Ajatukset selkiytyvät, tahtotila kirkastuu. Unelma alkaa ohjata tekemistä. Oma intohimo motivoi arjen työtä. Kenties unelma toteutuukin.

Kuitenkin, tiukasti määritellyllä intohimon kohteella on kääntöpuolensa.

”Kehotus etsiä intohimoa saattaa olla vaarallinen harhautus”, sanoo Ephrat Livni artikkelissaan, joka kertoo Stanfordin ja Singaporen Yale-NUS Collegen tekemästä tutkimuksesta (Paul A. O’Keefe & al). Intohimot ja unelmat eivät ole valmiina olevia asioita, jotka vain odottavat tulevansa löydetyiksi. Ne eivät ole automaattisia onnen lähteitä, jotka maagisesti ratkaisevat kaikki ongelmasi, joita kohtaat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöiden suuren kiinnostuksen kohteita – intohimoja – kahden teorian pohjalta, joita kutsuttiin ”fixed” ja ”growth” -teorioiksi. Edellinen viittaa kiinteisiin, selkeästi määriteltyihin kiinnostuksen kohteisiin. Jälkimmäinen puolestaan viittaa sellaisiin syvän kiinnostuksen kohteisiin, jotka kehittyvät ajan kuluessa.

Tutkimuksen suurin löydös oli, että henkilöt, joiden kiinnostuksen kohteet olivat kiinteitä, etukäteen määriteltyjä, menettivät kiinnostustaan muihin aihepiireihin. He myös olivat taipuvaisia olettamaan, että kohteen saavuttamisesta seuraa rajaton motivaatio, eikä matkalla olisi vaikeuksia.  ”Growth” -ryhmän henkilöiden oletuksena sen sijaan oli, että vaikeuksia tulee vastaan.

Tutkijat päätyivät toteamaan, että ihmisten kannustaminen löytämään oma intohimonsa saattaa olla samaa kuin kannustaa heitä panemaan kaikki munat samaan koriin, mutta sitten pudottamaan korin, kun sen kantaminen tulee hankalaksi.

Image: Pixabay

Viisainta ehkä tosiaankin on, että emme lukitse itseämme johonkin unelmaan liian tiukasti. Tällöin olemme avoimempia huomaamaan asioita, jotka voisivat olla meille kiinnostavia ja hyödyllisiä, mutta joita emme osaa edes kuvitella. Kukapa meistä voisi nykypäivän muutosten keskellä aavistaa, mitä mahdollisuuksia meille ilmestyy kulman takaa jonain päivänä!