• ”Pääsimme todella nopeasti tuloksiin.”
  • ”Saimme paljon hyviä ideoita – ulkopuolinen näkee asiat laajemmin.”
  • ”Tämä ylitti kaikki odotukset.”
  • ”Täysi kymppi.”
  • ”Odotukset olivat kovat, mutta työ ylitti nekin.”
  • ”Ensimmäistä kertaa meillä on kunnolla mietitty yhteinen tavoite ja keinot siihen pääsemiseksi.”
  • ”Olit katalysaattori avaamaan silmämme.”
  • ”Sain koulutuksesta upeita juttuja, joita voin käyttää heti ensi viikolla.”
  • ”Nyt ymmärrän paljon paremmin omat vahvuuteni ja olen alkanut käyttää niitä hyödyksi myynnissä.”