Do you face any of these challenges? 

 • Need to create new growth, or to manage already ongoing heavy growth
 • Failing to reach profitability targets
 • Major changes in business or competitive landscape
 • Slow decision making, poor implementation of decisions
 • Declining customer satisfaction; perceived problems in business processes
 • Need to develop own leadership and management capabilities.
These are just examples of challenging situations where external support can be of great help in generating positive impacts, rapidly.
Based on an initial analysis of your company’s situation, a service plan is tailor-made to fit your needs and desired  time frame.

“Lagging behind set targets in spite of relentless efforts is a troublesome situation for management. It is equally challenging when targets are reached and exceeded at an unanticipated pace. In both situations it is necessary to review the strategic plans, or assess if the company has actually put the plans in practice.”
−Päivi Heikinheimo

Ask for sparring and mentoring packages of 3-5 sessions! Facilitation services also available.
Key Consulting Oy uses proven methods and concepts. Examples:
The services are, however, always flexibly built on the actual needs of the client company instead of adhering to fixed procedures or tools.

“I don’t believe in any ‘one size fits all’ solutions. Proven methods are an excellent tool but in reality every company and the situation it faces is unique. Therefore flexibility is a necessity with each project.”
– Päivi Heikinheimo

There are a number of key principles and objectives which we believe are particularly critical for reaching sustainable results:

 • “We reached results really fast.”
 • “We got a lot of good new ideas – an outsider looks at the situation in a different way.”
 • “This exceeded all our expectations.”
 • “Full points!”
 • “Our expectations were high but what we got much more.”
 • “For the first time we have a proper, jointly defined target state and the strategy to get there.”
 • “You were the catalyst to open our eyes.”
 • “I got excellent ideas from the training – I will use them first thing next week!”
 • “Now I understand much better my strengths and I have started to use them in marketing.”

Let us discover together! 

Key Consulting Oy provides consulting, training and mentoring primarily targeted to small and medium-sized enterprises.
The long experience from various industries is a valuable asset when assessing customer situations both from short and long term perspectives. Clear and concise, yet effective concepts for creating and implementing strategy form an excellent basis for building customer success.

Sometimes quick fine-tuning is enough, sometimes you need a more thorough revamping.

Contact us for finding out how we can help!

“The success of small and medium-sized companies is very close to my heart and I want to share my experience and knowledge with these companies. Of all the activities in an enterprise I particularly emphasize the significance of strategy work – to be carried out with heart and passion!”  
– Päivi Heikinheimo

 

Oivalletaan yhdessä!  

Key Consulting Oy tarjoaa konsultointia, koulutusta ja mentorointia.
Pitkä kokemus eri toimialoilta ja eri suuruisista yrityksistä auttaa tarkastelemaan tilanteita niin kvartaalitalouden kuin pitkäjänteisen toiminnankin näkökulmista. 
Yksinkertaiset, mutta tehokkaat strategian luomisen ja toteutuksen menetelmät antavat vankan pohjan kehittämiselle.

Joskus yrityksen menestys on kiinni hienosäädöstä, joskus tarvitaan isompi remontti.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan siitä miten voin auttaa yritystäsi menestymään paremmin!

”Pienten ja keskisuurten yritysten menestys on sydäntäni lähellä. Haluan jakaa osaamiseni ja kokemukseni näiden yritysten hyödynnettäväksi. Painotan erityisesti strategian merkitystä – sydämellä ja intohimolla.”
− Päivi Heikinheimo

 • “Ensimmäisen kerran sain todella selkeää ja hyvää strategiakoulutusta.”
 • “Koulutus oli ajatuksia herättävä, käytännönläheinen ja siitä löysi helposti yhteyksiä jokapäiväisiin työtilanteisiin.”
 • “Pääsimme projektissa todella nopeasti tuloksiin.”
 • “Kasvustrategia johti 60% kasvuun liikevaihdossa, ja tuloskin on hyvä.”
 • “Saimme paljon hyviä ideoita – ulkopuolinen näkee asiat laajemmin.”
 • “Lähestymistapasi ja vankka ammatillinen osaamisesi on lyömätön yhdistelmä.”
 • “Tämä ylitti kaikki odotukset.”
 • “Täysi kymppi.”
 • “Tiimini sanoo, että nyt on sellainen strategia, jonka he ymmärtävät.”
 • “Odotukset olivat kovat, mutta työ ylitti nekin.”
 • “Ensimmäistä kertaa meillä on kunnolla mietitty yhteinen tavoite ja keinot siihen pääsemiseksi.”
 • “Olit katalysaattori avaamaan silmämme.”
 • “Kokemusta, näkemystä, innostuneisuutta ja empatiaa!”
 • “Sain koulutuksesta upeita juttuja, joita voin käyttää heti ensi viikolla.”
 • “Nyt ymmärrän paljon paremmin omat vahvuuteni ja olen alkanut käyttää niitä hyödyksi myynnissä.”
 • ”Kouluttaja oli asiantunteva ja osasi puhua asiasta kiinnostavasti ja selkeästi, eri näkökulmista sekä pysyi hyvin aikataulussa.”Kysy myös 3-5 kerran sparraus- ja mentorointipaketteja sekä fasilitointipalveluja!
Työssä käytämme hyödyllisiksi koettuja menetelmiä, esimerkiksi seuraavia:
Kehittämistyömme kivijalkoja:

”En usko viisasten kiveen, valmiiseen sapluunaan joka toimii kaikille. Moninkertaisesti hyväksi havaitut metodit ovat erinomaisia työkaluja, mutta jokainen yritys ja sen kohtaama tilanne ovat kuitenkin ainutlaatuisia.”
− Päivi Heikinheimo

Kohtaatko näitä haasteita?

 • Yritys pitäisi saada kasvu-uralle, tai nykyinen kasvu on riistäytyä käsistä.
 • Kannattavuustavoitteet jäävät saavuttamatta kerta toisensa jälkeen.
 • Toimiala mullistuu uusien innovaatioiden tai toimintamallien vuoksi.
 • Päätöksiä tehdään hitaasti, ja päätösten toteutus kangertelee.
 • Asiakasprosessi yskii, toimintaketju on tehoton.
 • Johtamis- ja esimiestyö tuntuu raskaalta; kaivataan tukea omalle työssä kehittymiselle.
Nämä ovat esimerkkejä tilanteista, joissa ulkopuolinen tuki voi tuottaa merkittäviä tuloksia, lyhyelläkin aikavälillä. Liikkeelle lähdetään ytimekkäästä alkukartoituksesta, jonka pohjalta mietitään tarvittavat toimenpiteet.

“Yrityksen johto on kovilla, jos tavoitteisiin ei päästä kovista ponnisteluista huolimatta. Tai jos kasvu on niin nopeaa, ettei perässä tahdo pysyä. Kummassakin tapauksessa on syytä päivittää strategia, tai ainakin tarkistaa, onko toiminta käytännössä ollut sovitun strategian mukaista.”

−Pä­ivi Heikinheimo

Kehittämistyömme kivijalkoja ovat seuraavat periaatteet:

 • Asiakaskeskeisyys:  kaikki työ pohjautuu asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa tarpeille, jotka täytetään ylivertaisella tavalla.
 • Kannattavuus: asiakkaan liiketoiminnan tuloksellisuus tulee varmistaa pitkällä aikavälillä.
 • Tavoitteellisuus: menestys edellyttää kirkkaita ja hyvin viestittyjä tavoitteita.
 • Tehokkuus: resurssit suunnataan asioihin, joista on todellista hyötyä henkilöstölle ja asiakkaille.
 • Osallistaminen: henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä ja ehdotuksia kunnioitetaan ja hyödynnetään.
 • Pragmaattisuus: asiat tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti.

There are a number of key principles and objectives which we believe are particularly critical for reaching sustainable results:

 • Customer centricity –  customer’s  and customer’s customers’ needs must always be at the forefront.
 • Profitability – key cornerstone of an enterprise.
 • Target orientation – targets have to be crystallized and well communicated.
 • Effectiveness – aiming for the optimal amount of “flesh on the bones”.
 • Involvement of people – empowerment brings results.
 • Crisp summaries and tangible actions – long reports are seldom necessary or useful.

“The success of medium size companies in Finland is very close to my heart and I want to contribute by sharing my experience and knowledge. The significance of strategy work is particularly crucial – to be carried out with heart and passion!” Päivi Heikinheimo

Leave a comment

Key Consulting Oy

Image: Foto Bakery

Päivi Heikinheimo, perustaja ja toimitusjohtaja, KTM

Puhelin:       +358 (0) 400 503864

Sähköpostipaivi.heikinheimo@keyconsulting.fi

Twitter:         @pheikinh

LinkedIn:     https://fi.linkedin.com/in/paiviheikinheimo

 

 

 

Lähetä viesti

Key Consulting Oy

Image: Foto Bakery

Päivi Heikinheimo, Founder and CEO, M.Sc. (Econ.)

Tel.              +358 (0) 400 503864
Email:         paivi.heikinheimo@keyconsulting.fi
Twitter:      @pheikinh
LinkedIn:   fi.linkedin.com/pub/päivi-heikinheimo/4/541/3b1

Send a message